V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

2. nedeľa po Veľkej noci, Ján 10, 11 - 16. 27 - 28

Ježiš Kristus povedal: Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastier, a ovce nie sú jeho, (keď) vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká, a vlk ich chytá a rozháňa; nájomník uteká, pretože je nájomník, a nedbá o ovce. Ja som dobrý pastier: poznám svoje a mňa poznajú moje, ako ma pozná Otec, aj ja poznám Otca, a život kladiem za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím viesť, a počujú môj hlas, a bude jedno stádo a jeden pastier. ... Moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich poznám a nasledujú ma. Ja im dávam večný život, a nezahynú naveky, a nikto mi ich nevytrhne z ruky. (Ján 10, 11 - 16. 27 - 28)

Posolstvo dnešnej nedele nám predstavuje Pána Ježiša ako dobrého pastiera. Obraz pastiera, dobrého pastiera, má pevné miesto v biblickom spôsobe vyjadrovania. Žalm 23, "Hospodin je môj pastier" pozná hádam každý čitateľ Biblie. Tento žalm poznáme dobre aj z Dvořákových Písní biblických. Rovnako úchvatné je Ježišovo podobenstvo o pastierovi, ktorý sa vyberie hľadať jedinú stratenú ovcu. Je to podobenstvo o ňom, o Ježišovi; on je ten pastier, ktorému každý jeden človek stojí za to, aby šiel za ním, do jeho biedy, a pomohol mu dostať sa na svetlo nového života. A v prečítaných slovách z Evanjelia podľa Jána Ježiš jednoznačnými slovami označuje seba ako dobrého pastiera.
 Myšlienky, ktoré sú vyjadrené obrazom dobrého pastiera, sa dajú ľahko vypočítať. Ježiš ako dobrý pastier má osobný vzťah k nám ľuďom, nie sme mu cudzí. V živote sa vyzná lepšie ako hoci aj tí najmúdrejší z nás, a ponúka nám svoju nadradenú múdrosť. Chráni nás pred najťažším, diabolským, ohrozením našich bytostí. Vidí nebezpečenstvá, ktoré my nevidíme, a varuje nás pred nimi. Sleduje naše životné cesty a keď poblúdime, hľadá nás a vedie nás na správnu cestu. Najvyšším činom jeho pastierskej činnosti je obetovanie vlastného života na našu záchranu. Dajú sa uviesť aj ďalšie obsahové body charakteru a pôsobenia Ježiša ako dobrého pastiera.
 O sebe ako dobrom pastierovi hovorí Pán Ježiš hlavne preto, lebo nám chce predložiť veľkú ponuku: On chce byť dobrý pastierom pre nás, pre každého jedného z nás. Nestačí, aby sme vedeli podrobne a bohato opísať, čo všetko znamená Ježiš ako dobrý pastier pre človeka. Dôležité a rozhodujúce je, aby sa On v čím plnšom rozsahu skutočne stal pre nás dobrým pastierom. Ponuka z jeho strany je jasná a pevná. Teraz sme my na ťahu; On čaká od nás, čaká priamo túžobne, i keď nevtieravo, aby sme ho prijali za svojho dobrého pastiera. Preto sa pokúsime ďalšej časti kázne dať formu modlitby, modlitby, v ktorej vyjadríme svoje rozhodnutie, ochotu a prosby.
 Pán Ježiš, ty chceš byť aj mojím dobrým pastierom. Priznávam, že som si vo svojej hriešnej pýche neraz myslel, že si dám aj sám rady so svojím životom. Ale mnohokrát som sa už popálil, a tak som spokornel. Uvedomil som si, že sám nezvládnem tú ťažkú úlohu, ktorou je život. Preto vo svojich jasných chvíľach, súc poučený mnohými trpkými skúsenosťami, prichádzam k tebe a prosím ťa: buď mojím dobrým pastierom. Aj teraz sa obraciam k tebe s touto prosbou.
 Bol si vždy pokojný, v každom položení. Nielen v tichých chvíľach, ale aj uprostred problémov, ťažkostí, utrpenia. Aj vtedy, keď si bol obklopený nepriateľmi, keď ľudia proti tebe strojili úklady. Obdivujem tvoj pokoj, túžim po takom istom pokoji. Teba prijímam za svojho dobrého pastiera, za vedúcu osobnosť svojho života. Ty, dobrý pastier, ponúkaš aj mne svoj nebeský pokoj. Je to pokoj, aký by som vo svete nenašiel. Buď mojím dobrým pastierom, aby z tvojej čistej bytosti neprestajne prúdil tvoj pokoj aj do môjho srdca. Pomáhaj mi, aby som mohol šíriť tvoj pokoj všade, vo svojej rodine, v cirkvi a národe, pri každom styku s ľuďmi.
 Tvoj pokoj pochádzal aj z toho, že si bol čistý od sebectva. V tom si sa úplne odlišoval a odlišuješ od nás. Len preto môžeš byť dobrým pastierom, ktorý sa kvôli ovciam vzdáva svojho života. Ty, dobrý pastier, vieš, že čistota a sloboda od sebectva patrí k vyššiemu stupňu bytia. Vieš, že naše sebectvo a egocentrizmus nás stále drží na primitívnej úrovni. Ty si dobrý pastier, ktorý nás voláš, aby sme ťa nasledovali. Daj mi, prosím, citlivý duchovný sluch, aby som počul toto volanie a aby som každý deň urobil niečo, čím by som odbúral aspoň trochu zo svojho sebectva.
 Ty, dobrý pastier, vysoko si ceníš každú ľudskú bytosť ako Božie dieťa. Nikým si neopovrhoval, nikto nebol u teba odpísaný. Naopak, v každom si hľadal a prebúdzal tie dobré skryté možnosti, ktoré vložil do nás náš Stvoriteľ a ktoré boli hriechom odsúdené k nečinnosti. Ďakujem, že aj ku mne pristupuješ s takou tvorivou láskou, že mi odhaľuješ moje vlastné dobré možnosti a alternatívy, ktoré ja nevidím. Je pre mňa nesmiernou oporou, že aj mňa berieš vážne ako človeka. Daj, aby som duchovne rástol pod týmto slnkom tvojej lásky. Otvor mi oči, aby som konečne videl, koľko šťastia je v tom, keď aj ja budem na druhých ľudí pozerať ako na Božie deti a keď im podľa svojich možností budem pomáhať, aby aj oni duchovne rástli.
 Ty, dobrý pastier, stretal si sa s mnohými stroskotanými existenciami, s ľuďmi, ktorí si svojou nerozvážnosťou a ľahkomyseľnosťou pokazili život. Správal si sa k nim ako dobrý pastier, ktorý hľadá aj jedinú stratenú ovcu. Nikdy si nedolomil nalomenú trstinu a neuhasil si tlejúci knôt. Každému si ponúkal a ponúkaš pomoc, aby sa mohol dostať z bahna hriechu, z bahna tragédie, do ktorej ho hriech sťahuje vždy hlbšie a hlbšie. Všetci, ktorí prijali túto ponúkanú pomoc, prežili najväčšiu udalosť svojho života, keď zomreli hriechu a vstali z mŕtvych k novote života. Tak im, tak nám svitla nádej, že po časnej smrti budeme vzkriesení k večnému životu. Ďakujem, že si aj mňa našiel, ako stratenú ovcu. Len s veľkým dojatím môžem myslieť na to, čo si v tomto smere aj pre mňa vykonal. Daj mi, prosím, múdrosť a silu, aby som sa mohol stať tvojím spolupracovníkom v tomto diele obnovy života.
 Si dobrý pastier, ale nie si slaboch. Kdekoľvek si videl pokrytectvo, aj náboženské pokrytectvo, kdekoľvek si videl ľudí spiacich v sebaklame a kde si videl zákerné zlo, krutosť, bezohľadnosť, nekrotené sebectvo, tam si vždy hovoril ostré slová kritiky a karhania. Ešte aj dnes tie slová vzbudzujú v nás strach a bázeň. Tie slová bolia, a ty naozaj chceš, aby nás boleli. Veď len cez zahanbenie a bolesť možno prebudiť človeka z nebezpečného spánku. Otvor mi uši, otvor mi srdce, aby som jasne poznal, čo všetko sa z tých slov vzťahuje aj na mňa. Daj, aby som nenašiel pokoja, kým tvoju kritiku a tvoje výčitky nebudem brať vážne, a kým sa nestanú účinným popudom vážnej zmeny životného smeru.
 Ty si dobrý pastier, múdry, ktorý vieš všetko, ktorý poznáš všetko. Tvoj obzor, tvoje zorné pole nie je obmedzené. Tým jasnejšie poznáš našu obmedzenosť, moju obmedzenosť. To, čo mi je blízko a čo je lákavé, to ma priťahuje. S pominuteľnými vecami a hodnotami neraz tesne spájam, ba nerozlučne zväzujem svoje srdce. Ty, múdry, dobre vieš, aké je to nebezpečné. Keď sa tie časné, krátkodobé veci míňajú a hynú, chcú strhnúť so sebou aj mňa do priepasti skazy. Tým je ohrozená moja duša, moje najvlastnejšie, najskutočnejšie bytie. Ty, dobrý pastier, vidíš tento môj fatálny sebaklam, a privolávaš mi, ba priamo kričíš, aby som dobre počul a bral na vedomie tvoj varovný hlas: Čo prospeje človeku, keby získal aj celý svet, ale svojej duši by uškodil alebo ju stratil? Daj, aby som počul toto volanie na poplach, aby ho počuli všetci, ktorí milujú mamonu viac ako Boha, ktorí pominuteľnú rozkoš milujú viac ako večný život, a aby sme sa všetci spamätali.
 Ty, dobrý pastier, obetoval si svoj život, aby si zachránil nešťastných hriešnikov. Obetovať sa za hriešnikov - to neurobil nik, iba ty jediný. Pomôž mi pochopiť a uvedomiť si, že si túto obeť priniesol aj pre mňa. Aj ja patrím medzi tých hriešnikov, ktorí by bez tvojho zachraňujúceho diela boli odsúdení na večné zahynutie. Aj pre mňa je tvoj kríž symbolom záchrany a kotvou nádeje. Ďakujem, veľmi ti ďakujem za tento vrcholný prejav tvojej lásky. Každý pohľad na kríž nech vo mne vzbudí ľútosť, že si aj kvôli mne musel toľko trpieť, nech mi dá pocítiť teplo tvojej lásky, ktorou ma miluješ, nech mi dá odvahu k stále novým krokom na duchovnej ceste, nech ma zaväzuje, aby som do boja proti pokušeniu nasadil svoje najlepšie sily.
 Dobrý pastier neopúšťa ovce, keď prichádzajú vlci a útočia na ne. Postaví sa smelo na ich obranu, a to aj s rizikom, ktoré je s tým spojené. Ty si dobrý pastier, ktorý ma tak chrániš. Istota, ktorú ty dávaš, prevyšuje všetky istoty tohto nášho sveta: "Moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich poznám a ony ma nasledujú. Ja im dávam večný život a nezahynú naveky a nikto mi ich nevytrhne z ruky." Z tvojej ruky ma nikto a nič nemôže vytrhnúť. Ďakujem ti, že to platí o všetkých situáciách, do ktorých sa môžem dostať.
 Keď diabol snuje proti mne prefíkané útoky, ty, dobrý pastier, stojíš pri mne, otváraš mi oči, aby som prehliadol jeho zákernosti, aby som sa nedal omámiť prvým pohľadom, ale aby som sa na takéto zvody a lákadlá pozrel kritickým pohľadom, pohľadom, ktorý som získal v tvojej škole a tebe si ho dávam stále zdokonaľovať. Čím viac pozerám na všetko tvojimi kritickými očami, tým viac vnútornej slobody a slobodného odstupu získavam od vecí, ktoré sa mi núkajú. Pracuj, prosím ťa, v tomto smere na mne i naďalej.
 Môj dobrý pastier, som rád, že z tvojich rúk ma nemôže vytrhnúť ani utrpenie. Ono je bolestné a spôsobuje smútok a vyvoláva celý prúd otázok. Ale nad všetkým týmto stojí istota, že som v tvojich rukách. Čo Peter povedal v jednom rozhovore, to môžem zopakovať aj ja: "Pane ty vieš všetko". Do tvojej lásky môžem ponoriť aj svoje utrpenie. Nikdy nemusím myslieť na utrpenie samo. Spolu s utrpením môžem a mám myslieť vždy aj na teba. Veď najmä v ťažkých chvíľach si veľmi blízko pri mne a moje bremeno nesieš spolu so mnou. Ako ti mám, môj Pane, za to poďakovať?
 Ty, môj dobrý pastier, budeš pri mne aj v poslednej chvíli. Keď myslím na svoj koniec, trápia ma obavy: Ako to zvládnem, ako prejdem cez to, čo ma čaká potom? Budem mať niekoho, kto sa ma tam ujme? Pane, vďaka za uistenie, že ty tam na mňa čakáš, že nemusím vstúpiť do samoty a tmy, ale môžem sa oddať s dôverou do tvojich milosrdných rúk. Svoj život zverím tebe a viac sa netrápim. Vďaka, dobrý pastier, za túto perspektívu.
 Prijmi túto modlitbu ako prejav túžby, že súhlasím, chcem a túžim, aby si ty bol navždy môj dobrý pastier. Keď znova predstúpim s takouto modlitbou pred teba, posilni moje rozhodnutie, moju vieru v teba, moju nádej v teba. Z celého srdca ti vzdávam vďaku, celou svojou bytosťou ťa oslavujem. Amen.

Ján Grešo
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.