V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Archív kázní

15. nedeľa po Sv. Trojici, Ev. podľa Matúša 9, 9 – 13

Milí bratia a milé sestry!
„Už ho nechcem ani vidieť! Nech sa mi viac neukazuje na oči!“ – Kričí nahnevaný Šimon Tokár, šéf firmy „Tokár a synovia“. Vedomie, že bol oklamaný, podvedený, a to svojím blízkym spolupracovníkom, sa ho nesmierne dotklo. Berie list a jediným jeho šéfovským podpisom sa zo spolupracovníka stáva bývalý kolega. Hodinová výpoveď. Okamžité prepustenie. Keď po podpísaní výpovede odkladá pero, myslí si: S tým darebákom som skončil! Už ho nechcem ani vidieť!
Ľudsky bežný spôsob uvažovania. Vskutku netúžime byť s tými, ktorí nás podviedli, sklamali, hlboko vnútorne zranili. Nechceme, nemôžeme ich ani vidieť.
Ale... Ježiš môže. On ich môže vidieť a vidí. To ľudským očiam neviditeľné a úcty nehodné vidí rovnako, ako to pekné, dobré a príjemné. Vidí všetko. I tých, ktorých už nik nechce ani vidieť. Aj tých vidí.
Ježiš vidí aj toho, ktorý sedí na colnici a ľudia ho považujú za gaunera, za vydierača, darebáka. Clo v Palestíne za Ježišových čias predstavovalo poplatky za pohyb tovaru od výrobcu k predajcovi. Nahrádzalo vlastne celú daňovú sústavu. Vyberanie cla bolo zverené nájomníkom. Zámožným, lebo museli vopred zaplatiť stanovený celkový odhad cla za provinciu. Potom prenajímali colné stanovištia ďalším nájomníkom. A tento spôsob viacnásobného prenajímania viedol k mnohonásobnému zvyšovaniu cla. Každý z nájomníkov vložil svoje peniaze do podniku vopred a bolo na ňom, aby ich výberom cla dostal späť. Čo vybral navyše, to bol jeho zisk. A tak niet divu, že platby len všeobecne stanovené colnými sadzobníkmi, colníci mnohonásobne prekračovali. Navyše, ak na colnici pracoval Žid, tým sa prepožičal pohanom – pracoval pre Rimanov, ktorí Palestínu okupovali. Porušil tak predpisy o náboženskej čistote. Byť colníkom bolo teda synonymom pre notorického hriešnika, akým boli napríklad zlodeji, šmelinári, hazardní hráči a prostitútky. Colníka bežný vyznávač židovského náboženstva vskutku nechcel vidieť. Veď colníci vyberali mnohonásobne viac, ako stálo v tarifách, nespravodlivo sa obohacovali.
Toho, ktorého ľudia nechceli ani vidieť, vidí Ježiš. S tými, s ktorými ľudia skončili, Ježiš začína reč. Oslovuje colníka: Poď za mnou! Vraví mu: Nasleduj ma! Jedinou vetou ho vytrháva z doterajšieho behu života. Ježišovo slovo je také mocné, že colník Matúš bez vyhovárania vstáva a nasleduje Ježiša. Klamár a nepoctivec sa stáva Ježišovým učeníkom. Ten, s ktorým nik nerátal, sa ocitá v kruhu dvanástich apoštolov. Ježišovo slovo premieňa jeho život. Začne byť životom usporiadaným podľa Božieho slova. Matúš sa stáva dôležitým spolupracovníkom v Ježišovom tíme.
Práve zajtra (21. 9.) je v kalendári meno Matúš. Matúš bol jeden z kruhu 12-stich učeníkov Pána Ježiša a autor evanjelia, ktorým začína Nová zmluva.
Našu pozornosť však nechceme upriamiť na Matúša, ale na Ježiša. On vidí – má oči aj pre tých, ktorých my nevidíme. Ktorých sme už možno v srdci možno odpísali. Ježiš ich vidí. Vidí teba i mňa. Aj naše zlyhania a pády. Neodpisuje nikoho, ale pozýva: Poď za mnou! Nasleduj ma!
Už raná cirkev si kládla otázku, ako sa postaviť k tým, ktorí po krste hrešili, zjavne sa spreneverili Kristovi. Problém disciplíny v cirkvi sa tiahne celými jej dejinami. Niet pochýb, že Kristus prináša zlom k novému životu a že uveriť v Neho znamená rozísť sa s tým, čo bolo dosiaľ v našom žití zlé. On prichádza k chorým ako lekár, chce ich uzdraviť. Lekár sa síce potrebuje dezinfikovať, ale nie preto, aby sa oddelil od pacientov, ale aby ich liečil. Ježišovi v žiadnom prípade nejde o to, aby si na svete formoval „svätý pozostatok“ verných, zatiaľ čo ostatných nechá zahynúť. Jeho cirkev je v tomto svete prítomná ako dom návratu, do ktorého smie vkročiť každý. Preto teraz nie je rozhodujúce, či patríme k pravidelným účastníkom služieb Božích, alebo sme tu po dlhom čase či dokonca prvýkrát. Všetkým bez rozdielu patrí Ježišovo pozvanie: Nasleduj ma! Každý, kto sa vo viere odváži poslúchať Ježišovo slovo – prijať Jeho pozvanie a opúšťať svoje zlé spôsoby, smie zažívať premenu, aká nastala pri colníkovi Matúšovi.
Z dejín cirkvi je známa Monika, matka cirkevného otca Augustína. Augustín žil vo svojej mladosti rozpustilo a bez viery. Mama Monika sa za neho vrúcne modlievala a so svojimi obavami sa zverila svojmu biskupovi. Ten ju potešil a dal jej nádej, že nie je možné, aby syn, pre ktorého sa toľko naplakala, za ktorého vysielala toľké modlitby k Bohu, zahynul. Augustín sa neskôr obrátil, stal sa biskupom a takou výraznou postavou kresťanstva, že jeho diela sa čítajú podnes. Táto Bohom spôsobená premena v žití Augustína je povzbudením pre nás, ktorí máme deti, krstné deti, vnúčatá a zdá sa, že nekráčajú po ceste viery, že ich vzťah k Bohu je plytký, povrchný. Modlievajme sa za živú vieru našich detí. Učme ich nielen tomu, čo je potrebné pre časný život, ale modlievajte sa, aby sa tešili z toho, že patria Pánu Ježišovi Kristovi, ktorý aj ich vykúpil. – Aby pevneli v tomto vedomí – v povedomej živej viere, láske a nádeji v Krista.
Tomu dobrému a posilňujúcemu sa môžeme naučiť nie len z dejín cirkvi, z jej súčasnosti. V jednom z najnovších evanjelických kostolov na Slovensku – v Nitre je zaujímavá krstiteľnica. V jej vnútornej časti sú zobrazené šľapaje ľudských nôh. Smerujú k východu kostola. I týmto architektonickým stvárnením je naznačené, že krst je pre kresťanov výzvou i záväzkom k nasledovaniu. Ku kráčaniu za Ježišom Kristom, v poslušnosti a dôvere Jeho slovu. Nielen biblickému Matúšovi, ale aj každému z nás Pán Ježiš pripomína: Poď za mnou! Nasleduj ma! Pri Matúšovi Kristovo pozvanie nezostalo bez odozvy. Kiež je práve tak účinné aj pri nás.

Amen.

Pramene: Michael Schätzel: Andacht /21.9./ in: Feste Burg, Andachtsbuch 2001 (Freimund-Verlag, Neuendettelsau 2000);
Miloslav Hájek: Evangelium podle Matouše, /Část I., výklad kapitol 1-9/ (vyd. Kalich, Praha 1995);
Ľudovít Fazekaš: Syn človeka /okienka do tajomstva osoby Ježiša Krista/ (vyd. Združenie Ježiš pre každého, Levice 1992).

Martin Šefranko
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.