V súvislosti s tým, že Cirkevný zbor (CZ) ECAV na Slovensku Bratislava 15. februára 2013 ukončil svoju činnosť, nájdete aktuálne informácie na webových stránkach nástupníckych zborov:
CZ ECAV na Slovensku Bratislava DÚBRAVKA (www.ecavdubravka.sk, www.facebook.com/ecavdubravka/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava LEGIONÁRSKA (www.legionarska.sk, www.facebook.com/ecavlegionarska/)
CZ ECAV na Slovensku Bratislava STARÉ MESTO (www.velkykostol.sk, www.facebook.com/ECAVKonventna)
Táto stránka (www.ecavba.sk) obsahuje iba archívne dokumenty. Ďakujeme za porozumenie.
Aktuality

Výročný zborový konvent Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bratislava, 10. februára 2013 o 10. 30 – v rámci služieb Božích – Zborový dom Dúbravka

Predsedníctvo Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bratislava zvoláva výročný zborový konvent na nedeľu 10. februára 2013. Konvent sa uskutoční v rámci služieb Božích so začiatkom o 10.30 hod. v Zborovom dome v Dúbravke (Schneidra-Trnavského 2; zastávka MHD Damborského). Po skončení skrátenej bohoslužobnej časti (služieb Božích), ktorou konvent začne, bude samotné rokovanie konventu. Registrácia účastníkov konventu sa začne o 10.00 hod. a potrvá do 11.15 hod.

Programom výročného zborového konventu bude:
Správa o duchovnom živote za r. 2012 (v prílohe, v písomnej podobe aj na farských úradoch Dúbravka, Konventná a Legionárska). Na konvente bude len komentovaná.
Správa o hospodárení za r. 2012
Revízia účtovného roku 2012

Počas konventu bude zabezpečená detská besiedka a program pre deti.
Tento výročný a zároveň záverečný konvent uzavrie činnosť doterajšieho Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bratislava. Prosíme členov konventu, aby prispeli k jeho dôstojnému priebehu. Vopred ďakujeme.

Mgr. Martin Šefranko, predsedajúci farár
Ing. Stanislav Gajdoš, zborový dozorca

Zoznam priložených súborov:
[ Sprava_CZ_ECAV_BA_2012.doc ]

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Bratislave, 2005 - 2012

Webstránku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nájdete tu.